Sekretesspolicy

1. Om Blue City A/S och Blue City Sverige AB

 

Blue City A/S är ett danskt företag registrerat i det danska CVR registret under nummer 36 03 28 04. Blue City Sverige AB är dotterbolag till Blue City A/S och är registrerat i Sverige under organisationsnummer 559078-3972.

 

Blue City köper och säljer begagnad hemelektronik. Alla produkter är testade och datarensad innan de går till försäljning.

 

2. om denna Sekretesspolicy

 

När du gör köp på vår hemsida så samlar vi in, använder och behandlar dina personuppgifter. Vi tar sekretessen av dina personuppgifter på allvar, och vi är fast beslutna att skydda den.

 

I denna sekretesspolicy, kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken typ av personuppgifter som används i detta sammanhang, syftet och den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen. Vi dokumenterar också när och varför dina personuppgifter lämnas ut till tredje part.

 

Slutligen kan du läsa om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter i denna policy och möjlig överföring som vi gör med dina personuppgifter.

 

3. När denna sekretesspolicy gäller

 

Denna sekretesspolicy gäller för vår insamling, hantering och lagring av dina personuppgifter. När du använder tjänsterna, samlar vi in och hanterar dina personuppgifter.

 

Blue City A/S och Blue City Sverige AB är hanteraren av dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy. Blue City A/S och Blue City Sverige AB är ansvarig för att definiera ändamål för hantering av din data och säkerställa att den är i överensstämmelse med EU:s nya gemensamma dataskyddslagstiftning GDPR (General Data Policy Regulation).

 

4. Blue City’s hantering av dina personuppgifter

 

4.1 Orderläggning i webbutiken

 

När du gör en beställning i vår webbutik, blir du ombedd att tillhandahålla information såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, och din e-postadress. Vi sparar dessutom din IP-adress med anledning till skydd för bedrägeri. Denna data används för att bearbeta och leverera din beställning, och vi sparar detta i Blue City’s ekonomisystem i 3 år. Detta för att ge dig support omkring vår produktgaranti. Data som samlas in online med vår e-handelsplattform kommer att anonymiseras efter 12 månader. Detta för att ge extra skydd mot dataintrång.

 

Du måste också ange betalningsinformation (t.ex. kreditkort nummer och utgångsdatum) samt andra personuppgifter för att slutföra köpet. Denna data, särskilt ditt namn, din adress, din e-postadress och IP-adress kommer att lämnas ut till vår betaltjänstleverantör, Bambora, i syfte att auktorisera, ta emot och återbetala din betalning. Vi lagrar ej betalkortdata i någon form på vår online-plattform, ekonomisystem eller annat system.

 

Dina personuppgifter raderas på din begäran. Denna begäran för databorttagning kan göras via följande online formulär: https://www.bluecity.se/right-to-be-forgotten. Se mer information om dina rättigheter i avsnitt 7.

 

4.2 Prenumeration av vårt nyhetsbrev

 

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev, överför vi data till vår tredje parts serviceleverantör, Mailchimp (Rocket Science Group). Vi kommer inte att dela dina data med andra tredje parter utanför Mailchimp.

 

Om du väljer att avsluta prenumerationen när som helst, kommer vi ta bort dina personuppgifter i vårt Mailchimp konto.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs i detta avsnitt är ditt godkännande av villkoren under vilka du gör inköp från oss och våra legitima intressen av att driva vår verksamhet.

 

4.3 Kundsupport

 

Blue City’s kundservicepersonal kommer att behandla dina personuppgifter för att identifiera dig under kundtjänstförfrågningar initierade av dig.

 

Vi använder även data som du har lämnat till oss, till exempel ditt namn och kontaktuppgifter för att mäta och förbättra vår servicenivå.

 

Om vi upptäcker oregelbundna aktiviteter på ditt konto, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder. Dessa kan omfatta behandling av dina personuppgifter.

 

4.4 Marknadsföring

 

Om du är prenumerant till vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka dig erbjudanden som tillhandahålls av oss eller på annat sätt göra dig medveten om olika aktiviteter via e-post. För detta ändamål kommer vi behandla din e-postadress och köphistorik.

Vi använder Clerk.io och Raptor för att samla in anonymiserad information om ditt beteende för att föreslå mer relevanta produkter för dig när du använder vår webbplats.

 

5. Varför personuppgifter lämnas ut av Blue City

 

Vi säljer ej dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till andra företag. Men vi kan dela dina personuppgifter i följande fall:

• Mot myndigheter eller regeringar när det krävs enligt lag, förordning, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

• Mot våra tredje part tjänsteleverantörer som utför åtgärder eller arbeten på våra vägnar och på våra instruktioner som data behandlare, för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

 

6. Cookies och liknande teknik

 

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbinformation genom cookies som lagras på din enhet.

 

Genom att använda cookies syftar vi på att förbättra funktionaliteten på vår hemsida och att ge dig en bättre användarupplevelse.

 

Du kan blockera cookies i din webbläsare. Observera dock att inaktivera cookies kan förhindra dig från att använda tjänsterna på vår hemsida.

 

Vi använder även cookies för marknadsföring. Dessa kakor placeras på vår hemsida av marknadsföringspartners av Blue City som agerar som mellanhänder mellan oss och annonsörer.

 

7. Dina rättigheter

 

Du har rätt att begära åtkomst, rättelse och radering av dina personuppgifter som innehas av oss, och att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat format. Vänligen rikta förfrågningar angående behandlingen av personliga data och åtkomstbegäran till kontakten som anges nedan.

 

Du har också rätt att framföra invändningar till viss bearbetning och, där du gav ditt samtycke till behandling av dina uppgifter, hävda detta samtycke. Dessa rättigheter kan vara begränsad i vissa situationer där vi kan visa att vi är skyldiga enligt lag att bearbeta eller lagra data.

 

8. Överföring av personuppgifter till andra länder

 

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som inte tillhandahåller adekvat skydd tar bara plats om lämpliga skyddsåtgärder finns, t.ex. i form av bindande företagsbestämmelser som ingår i EU Standard Contractual Clauses eller om den mottagenede parten är certifierad under EU-US Privacy Shield. Vi kan överföra aggregerande, anonymiserade data till tredje part (inhemska och/eller utländska) för att förbättra eller utveckla vår hemsida och för att vår webbplats ska fungera korrekt.

 

9. Ändringar och uppdateringar till denna policy

 

Vi kan regelbundet uppdatera denna Sekretesspolicy för att återspegla nya eller andra sekretessmetoder utan att meddelande dig. Vi visar alltid den senaste versionen av sekretesspolicyn online. Om du inte samtycker till någon av de uppdaterade villkoren, måste du sluta använda våra tjänster.

 

10. Jurisdiktion och tillämplig lag

 

Denna sekretesspolicy i enlighet med lokal lagstiftning, skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Danmark och omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Danmark.

 

11. Kontakt till oss

 

I fall du har frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta oss online via info@bluecity.se.

 

Begäran för databorttagning kan göras via följande online formulär: https://www.bluecity.se/right-to-be-forgotten

 

Begäran för åtkomst av dina personuppgifter kan göras via följande online formulär: https://www.bluecity.se/data-portability

 

Du kan dessutom skicka ett brev till:

 
Blue City Sverige AB
Södra Förstadsgatan 21
211 43 Malmö
SVERIGE

 

Gällande datum: 25. Maj 2018
Senast uppdaterad: 20. December 2019